Truyện tổng hợp của bác Hoang Thien Hoa Truyện tổng hợp của bác Hoang Thien Hoa

Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến bác Hoang Thien Hoa vì đã chia sẻ đóng góp với các huynh đệ Sắc Lang nhưng bộ truyện của mình. Nhìn sơ qu...

Read more »

Bách hoa mỹ động Bách hoa mỹ động

Ta tưởng tượng thấy này không biết làm bao nhiêu người dục tham lại không thể hương diễm đào ngu...

Read more »

Ái dục lệ thê Ái dục lệ thê

【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 hành văn tinh tế, chuyện xưa tình tiết có tư có sắc, phát triển cao ...

Read more »

Ác cảo hắc ám phá hư thần (toàn bổn + thiên ngoại thiên) Ác cảo hắc ám phá hư thần (toàn bổn + thiên ngoại thiên)

"kao! Ngâm thỉ..." Người man rợ không cẩn thận đã dẫm vào một đống chiếm cứ tại trên h...

Read more »

[Đô thị - Tự ngược] Trường học xuân sắc hệ liệt - Update truyện 03 [Đô thị - Tự ngược] Trường học xuân sắc hệ liệt - Update truyện 03

Trường học xuân sắc hệ liệt Thể loại: Sắc hiệp đô thị có pha yếu tố tự ngược 【 nội dung...

Read more »

[Sắc hiệp] Tuyệt vời vợ người hệ liệt - Update Truyện 25 [Sắc hiệp] Tuyệt vời vợ người hệ liệt - Update Truyện 25

Truyện sắc hiệp đô thị, thể loại tự ngược: Tuyệt vời vợ người hệ liệt, hàng cực năng, anh em cẩn th...

Read more »
 
 
 
Top